Các Ga Trên Tuyến Đường Sắt Bắc Nam, Tuyến Đường Sắt Tốc Độ Cao Bắc

những tuyến đường
Mác tàuLịch trình
Tàu thống nhất (Hà nội – dùng Gòn)
SE1Hà Nội – đậy Lý – nam Định – tỉnh ninh bình – Thanh Hóa – Vinh – mùi hương Phố – Đồng Hới – Đông Hà – Huế – Đà Nẵng – Tam Kỳ – quảng ngãi – Bồng đánh – Diêu Trì – mặc dù Hòa – Nha Trang – Tháp Chàm – Biên Hòa – dùng gòn
SE2Sài gòn – Biên Hòa – Bình Thuận – Tháp Chàm – Nha Trang – tuy Hòa – Diêu Trì – Bồng đánh – quảng ngãi – Tam Kỳ – Đà Nẵng – Huế – Đông Hà – Đông Hà – Đồng Hới – Đồng Lê – mùi hương Phố – yên Trung – Vinh – Thanh Hóa – ninh bình – nam giới Định – lấp Lý – Hà Nội
SE5Hà Nội – che Lý – nam giới Định – tỉnh ninh bình – Bỉm tô – Thanh Hóa – Minh Khôi – Chợ Sy – Vinh – im Trung – mùi hương Phố – Đồng Lê – Đồng Hới – Mỹ Đức – Đông Hà – Phò Trạch – Huế – Đà Nẵng – tỉnh quảng ngãi – Diêu Trì – mặc dù Hòa – Nha Trang – Tháp Chàm – Bình Thuận – Long Khánh – Biên Hòa – sài Gòn
SE6Sài gòn – Biên Hòa – Long Khánh – Bình Thuận – Tháp Chàm – Nha Trang – tuy Hòa – Diêu Trì – quảng ngãi – Đà Nẵng – Huế – Phò Trạch – Đông Hà – Mỹ Đức – Đồng Hới – Đồng Lê – mùi hương Phố – yên Trung – Vinh – Chợ Sy – Minh Khôi – Thanh Hóa – Bỉm đánh – ninh bình – nam giới Định – tủ Lý – Hà Nội
SE9Hà Nội- tiếp giáp Bát- lấp Lý- phái mạnh Định- Ninh Bình- Bỉm Sơn- Thanh Hóa- Minh Khôi- Chợ Sy- Vinh- im Trung- hương Phố- Đồng Lê- Đồng Hới- Đông Hà- Huế- Đà Nẵng- Tam Kỳ- Núi Thành- Quảng Ngãi- Đức Phổ- Bồng Sơn- Diêu Trì- tuy Hòa- Giã- Ninh Hòa- Nha Trang- Tháp Chàm- Sông Mao- Bình Thuận- Biên Hòa- Dĩ An- sử dụng Gòn
SE10Sài Gòn- Dĩ An- Biên Hòa- Long Khánh- Suối Kiết- Bình Thuận- Sông Mao- Tháp Chàm- Nha Trang- Ninh Hòa- tuy Hòa- Diêu Trì- Bồng Sơn- Đức Phổ- Quảng Nãi- Núi Thành- Tam Kỳ- Đà Nẵng- Huế- Đông Hà- Đồng Hới- Đồng Lê- hương Phố- im Trung- Vinh- Chợ Sy- Minh Khôi- Thanh Hóa- nam Định- Hà Nội.

Bạn đang xem: Các ga trên tuyến đường sắt bắc nam

Tàu khu Đoạn
Hà Nội- Vinh
NA1Hà Nội – phái mạnh Định – Thanh Hóa – Chợ Sy – Vinh
NA2Vinh – Chợ Sy – Thanh Hóa- nam giới Định-Hà Nội
SE35Hà Nội- ngay cạnh Bat- Thanh Hóa- Vinh
SE36Vinh – Thanh Hóa- cạnh bên Bát- Hà Nội
Hà Nội- Đà Nẵng
SE19Hà Nội – phái mạnh Định – ninh bình – Thanh Hóa – Vinh – lặng Trung – Đồng Hới – Đông Hà – Huế – Đà Nẵng
SE20Đà Nẵng – Huế – Đông Hà – Đồng Hới – lặng Trung – Vinh – Thanh Hóa – Bỉm đánh – tỉnh ninh bình – phái nam Định – tủ Lý – Hà Nội
Hà Nội- Lào Cai
SP1 Hà Nội, Gia Lâm, lặng Viên, Đông Anh, Vĩnh Yên, lặng Bái, Trái Hút, Lang Khay, Bảo Hà, Phố Lu, lào cai = 11 ga
SP2Lào Cai, Phố Lu, Bảo Hà, Mậu A, im Bái, Đông Anh, Gia Lâm, hà thành = 8 ga.
SP3Hà Nội, Gia Lâm, lặng Viên, Đông Anh, Việt Trì, Phú Thọ, lặng Bái, Mậu A, Bảo Hà, Phố Lu, tỉnh lào cai = 11 ga
SP4Lào Cai, Phố Lu, Bảo Hà, Lang Khay, Trái Hút, yên ổn Bái, Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Yên, im Viên, Gia Lâm, hà nội thủ đô = 12 ga.
SP7Hà Nội, Gia Lâm, yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, lặng Bái, Mậu A, Trái Hút, Bảo Hà, Phố Lu, tỉnh lào cai = 11 ga
SP8Lào Cai, Phố Lu, Bảo Hà, Trái Hút, Mậu A, lặng Bái, Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Yên, Đông Anh, yên Viên, Gia Lâm, tp hà nội = 13 ga.
YB3/4Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, yên ổn Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, bao phủ Đức, Tiên Kiên, Phú Thọ, Chí Chủ, Vũ Ẻn, Ấm Thượng, Đoan Thượng, lặng Bái = 16 ga
LC3Hà Nội- Gia Lâm- im Viên- Đông Anh- Phúc Yên- Vĩnh Yên- Việt Trì- đậy Đức – Tiên Kiên- Phú Thọ- Chí chủ- Vũ Ẻn- Ấm Thượng- Đoan Thượng- Văn Phú- lặng Bái- cổ Phúc- Ngòi Hóp- Mậu A, Trái Hút- Lâm Giang- Lang Khay- Lang Thíp- Bảo Hà – Thái Văn- Phố Lu- Phố Lu- Thái Niên- Lào Cai
LC4Lào Cai- Thái Niên- Phố Lu- Thái Văn- Bảo Hà- Lang Thíp- Lang Khay- Lâm Giang- Trái Hút- Mậu A- Ngòi Hóp- Cổ Phúc- yên Bái- Văn Phú- Đoan Thượng- Ấm Thượng- Vũ Ẻn- Chí Chủ- Phú Thọ- Tiên Kiên- lấp Đức- Việt Trì- Vĩnh Yên- Phúc Yên- Đông Anh- im viên- Gia Lâm- Hà Nội
Hà Nội- Hải Phòng
HP1/2Hà Nội, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý, hải phòng = 7 ga.( với ngược lại)
LP2/3Long Biên(Hà Nội), Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý, tp hải phòng = 7(8) ga.(Và ngược lại)
LP5/6Long Biên(Hà Nội), Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý, tp hải phòng = 7(8) ga.(Và ngược lại)
LP7/8Long Biên(Hà Nội), Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý, hải phòng = 7(8) ga.(Và ngược lại)
Hà Nội- Đồng Đăng
ĐĐ5/ĐĐ6Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, im Viên, từ Sơn, Lim, Bắc Ninh, Sen Hồ, Bắc Giang, Kép, Phố Vị, Bắc Lệ, Đồng Mỏ, lạng ta Sơn, Đồng Đăng = 15 ga.(và ngược lại)
Yên Viên – Kép – Hạ Long
51501/5152Yên Viên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Kép, Lan Mẫu, Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí, Hạ Long = 9 ga( với ngược lại)
Long Biên- cửa hàng triều
1901/1902Long Biên, Gia Lâm, yên Viên, Đông Anh, Trung Giã, Phổ Yên, giữ Xá, Thái Nguyên, cửa hàng Triều = 9 ga.(và ngược lại)
– bên cạnh ra, trong số những dịp đông khách, doanh nghiệp sẽ tổ chức triển khai chạy thêm các đoàn tàu trên số đông tuyến trọng yếu (Sẽ có thông báo sau)

– Các ngày trang bị Bảy, nhà Nhật và các ngày ngủ Lễ, Tết các tàu:LP5/LP6, LP8/LP7, LP2/3, ĐĐ5, được vào ga thủ đô hà nội đón trả khách

Các ga con đường sắt nước ta hiện ni là những ga nào trải dài từ Bắc vào nam giới là thắc mắc tầm thường của nhiều khách hàng, Doanh nghiệp, cá nhân vẫn có kế hoạch thực hiện luân chuyển hàng hóa số lượng lớn bên trên tuyến đường xa. Danh sách các nhà ga nằm bên trên tuyến đường sắt Thống Nhất cập nhật mới nhất là ga Đông Anh, ga Sóng Thần, ga Giáp Bát, ga Trảng Bom, ga đường sắt Sài Gòn, ga đường sắt Đà Nẵng,…và nhiều ga khác sẽ được Ratraco Solutions liệt kê chi tiết trong bài viết này.

Quý khách hàng có thể tham khảo, tìm đọc để biết được lộ trình xuất phát của tuyến đường sắt bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc tại TPHCM đi qua các tỉnh lỵ nào, giúp chủ động hơn tại các địa điểm, quần thể vực, tỉnh thành gửi giao nhận hàng. Cùng với đó là việc lựa chọn một Đơn vị Dịch vụ vận tải đường sắt siêng nghiệp, uy tín, giá rẻ, đảm bảo chuẩn xác tuyệt đối về địa điểm, thời gian, lộ trình chuyển hàng.


Mục lục bài bác viết


Vai trò của vận tải đường tàu hiện ni như thế nào?

Ngành con đường sắt việt nam có lịch sử hào hùng hơn 130 năm ra đời và phạt triển, nhập vai trò như “huyết mạch” của nền tởm tế, gắn sát các quần thể dân cư, Trung tâm văn hóa truyền thống Nông nghiệp và Công nghiệp từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, nghành này đang đứng trước nguy cơ tụt hậu so với tốc độ phát triển mạnh bạo của các loại hình vận cài đặt khác.

Vận chuyển hàng hóa đường sắt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải đường bộ của cả nước, góp phần lưu thông hàng hóa và chuyển vận hành khách, giúp giảm bớt sự quá sở hữu của các hiệ tượng vận tải khác. Đây cũng được coi là bề ngoài hỗ trợ đắc lực cho việc tăng trưởng kinh tế giang sơn với phạm vị vào nước với quốc tế.

Tuyến đường tàu Bắc Nam việt nam có hàng ngàn km xuôi theo bờ biển, đi qua các vùng miền, địa điểm đẹp. Chính nhờ lợi thế này buộc phải ngành đường sắt rất có thể kết hợp vận tải đường fe với Dịch vụ du ngoạn thương mại để với lại công dụng kinh tế cao hơn.

Một số nhiều loại hàng hóa tính chất vẫn sử dụng vận tải đường sắt là chủ yếu khó có thể thay cụ bằng các phương thức new hiện nay. Bên nước vẫn đang có sự chi tiêu đúng nấc và thân thiết nhất định mang đến vận tải hàng đường tàu khi khối hệ thống đường sắt đã hoàn thiện trong mạng lưới giao thông vận tải vận tải.

*
Đường sắt nước ta đóng vai trò đặc biệt quan trọng vào vận tải hàng hóa 2 chiều Bắc Nam.

Cho mang lại nay, việc tổ chức triển khai chạy tàu khách, tàu hàng giao hàng khách mặt hàng trở lại bình thường nhưng những đoàn tàu đi qua khu vực vừa tương khắc phục ngừng có thể bị trễ giờ đối với giờ lao lý do phải chạy chậm và một số trong những địa bàn không giống vẫn đang ảnh hưởng mưa bão.

Danh sách các công ty ga trên tuyến đường tàu Thống Nhất Bắc Nam

Các ga đường sắt nước ta (đường sắt Thống Nhất) được Đơn vị vận tải Ratraco
Solutions Logistics liệt kê theo danh sách bỏ ra tiết sau:

Từ thủ đô đến Ninh Bình:

Hà Nội
Giáp Bát
Văn Điển
Thường Tín
Chợ Tía
Vạn Điểm
Phú Xuyên
Đồng Văn
Phủ LýBình Lục
Cầu Họ
Đặng Xá
Nam Định
Trình Xuyên
Núi Gôi
Cát Đằng
Ninh Bình.

Từ tỉnh ninh bình đến Vinh:

Cầu Yên
Ghềnh
Đồng Giao
Bỉm Sơn
Đò Lèn
Nghĩa Trang
Thanh Hóa
Yên Thái
Minh Khôi
Thị Long
Văn Trai
Khoa Trường
Trường Lâm
Hoàng Mai
Cầu Giát
Yên LýChợ Sy
Mỹ LýQuán Hành
Vinh.

Từ Vinh đến Đồng Hới:

Yên Xuân
Yên Trung
Đức Lạc
Yên Duệ
Hòa Duyệt
Thanh Luyện
Chu Lễ
Hương Phố
Phúc Trạch
La Khê
Tân Ấp
Đồng Chuối
Kim Lũ
Đồng Lê
Ngọc Lâm
Lạc Sơn
Lệ Sơn
Minh Lệ
Ngân Sơn
Thọ Lộc
Hoàn Lão
Phúc Tự
Đồng Hới.
*
Đường sắt Bắc nam trải dài qua khắp các tỉnh thành, nhà ga trên cả nước từ Hà Nội-TPHCM.

Xem thêm: Các món ăn ngon cho bé 3 tuổi, thực đơn cho bé 3 tuổi tăng cân nhanh mẹ cần biết

Từ Đồng Hới mang lại Huế:

Lệ Kỳ
Long Đại
Mỹ Đức
Phú Hòa
Mỹ Trạch
Thượng Lâm
Sa Lung
Tiên An
Hà Thanh
Đông Hà
Quảng Trị
Diên Sanh
Mỹ Chánh
Phò Trạch
Hiền Sỹ
Văn Xá
Huế.

Từ Huế mang lại Đà Nẵng:

Hương Thủy
Truồi
Cầu Hai
Thừa Lưu
Lăng Cô
Hải Vân Bắc
Hải Vân
Hải Vân Nam
Kim Liên
Thanh Khê
Đà Nẵng.

Từ Đà Nẵng cho Quảng Ngãi:

Lệ Trạch
Nông Sơn
Trà Kiệu
Phú Cang
An Mỹ
Tam Kỳ
Diêm Phổ
Núi Thành
Trị Bình
Bình Sơn
Đại Lộc
Quảng Ngãi.

Từ quảng ngãi đến Diêu Trì:

Hòa Vinh Tây
Mộ Đức
Thạch Trụ
Đức Phổ
Thủy Trạch
Sa Huỳnh
Tam Quan
Bồng Sơn
Vạn Phú
Phù Mỹ
Khánh Phước
Phù Cát
Bình Định
Quy Nhơn
Diêu Trì.

Từ Diêu Trì mang lại Nha Trang:

Tân Vinh
Vân Canh
Phước Lãnh
La Hai
Chí Thạnh
Hòa Đa
Tuy Hòa
Đông Tác
Phú Hiệp
Hảo Sơn
Đại Lãnh
Tu Bông
Giã
Hòa Huỳnh
Ninh Hòa
Phong Thạnh
Lương Sơn
Nha Trang.

Từ Nha Trang đến Bình Thuận:

Cây Cầy
Hòa Tân
Suối Cát
Ngã Ba
Kà Rôm
Phước Nhơn
Tháp Chàm
Hòa Trinh
Cà Ná
Vĩnh Hảo
Sông Lòng Sông
Sông Mao
Châu Hanh
Sông Lũy
Long Thạnh
Ma Lâm
Phan Thiết
Bình Thuận.

Từ Bình Thuận mang đến Sài Gòn:

Suối Vận
Sông Phan
Sông Dinh
Suối Kiết
Gia Huynh
Trản Táo
Gia Ray
Bảo Chánh
Long Khánh
Dầu Giây
Trảng Bom
Hố Nai
Biên Hòa
Dĩ An
Sóng Thần
Bình Triệu
Gò Vấp
Sài Gòn.

Có đề xuất chọn Ratraco Solutions để vận tải hàng hóa nhanh bằng đường sắt?

Ratraco
Solutions Logistics với nhiều năm kinh nghiệm tay nghề cùng sự hỗ trợ của các phương tiện sẵn có, nhóm ngũ nhân viên cấp dưới chuyên nghiệp, nhiệt tình phục vụ, đảm bảo hài lòng mọi quý khách hàng. Đơn vị chúng tôi chuyên nhận vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường tàu chuyên tuyến, tàu chạy nhanh nhất từ Bắc vào Nam, từ nam giới ra Bắc cùng với nhiều hiệ tượng vận tải như trường đoản cú kho tới kho, kho cho tới ga & ga cho tới ga (ga đường sắt Đà Nẵng, ga đường sắt Sài Gòn, ga Trảng Bom, ga Đông Anh, ga Sóng Thần,…) đáp ứng mọi loại hàng hóa, số đông nhu cầu khác biệt của khách hàng.

Đặc biệt, lúc tới với Ratraco Solutions, các bạn sẽ không phải lo ngại về chi tiêu và độ bình yên vì chúng tôi giới thiệu cam kết về mức giá bán rẻ, cạnh tranh, hàng hóa sẽ được giao nguyên vẹn đến địa điểm, nhà ga cần giao. Công ty cửa hàng chúng tôi không ngừng phát triển, luôn đổi mới toàn diện để cung cấp một dịch vụ tốt nhất có thể với nhiều đối tượng khách hàng bên trên cả nước.

Chúng tôi đang tiến hành nhiều thủ tục vận tải như:

Vận tải sản phẩm từ ga Sóng Thần cho tới ga Giáp chén Hà Nội
Vận tải hàng từ ga đến kho
Vận tải mặt hàng từ kho mang đến ga
Vận tải hàng từ kho cho kho (door to lớn door).

Dịch vụ vận tải đường sắt của Ratraco Solutions có những ưu thế vượt trội sau:

1. Nhanh và chính xác: Đơn hàng của quý khách hàng sẽ được vận tải mang lại đúng vị trí trong thời gian cấp tốc nhất có thể

2. Ngày tiết kiệm: Chúng tôi đưa về cho bạn sự cạnh tranh về giá cả tốt độc nhất thị trường với ý muốn muốn được hợp tác thọ dài

3. Nhân tiện ích: Các thương mại dịch vụ phát sinh đều hoàn toàn miễn phí với được cửa hàng chúng tôi hỗ trợ buổi tối đa lúc có yêu cầu từ khách hàng

*
Ratraco Solutions – Đơn vị chuyển hàng đường sắt chất lượng giá rẻ hàng đầu hiện nay.

4. Chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên năng động, đầy nhiệt độ huyết, thân thiện, quá trình giao dấn hoàn hảo mang đến cho quý khách những thương mại dịch vụ chất lượng, siêng nghiệp nhất

5. Uy tín: Quy trình giao dấn hàng luôn đảm bảo về tính đúng chuẩn trong cách đóng gói và bảo quản cẩn thận của đội ngũ nhân viên cấp dưới chuyên trách.

Ratraco Solutions và những cam kết chắc nịch với khách hàng:

Khách mặt hàng cần cung cấp showroom giao hàng, số năng lượng điện thoại, giấy tờ rất đầy đủ khi nhờ cất hộ hàng hóa
Cam kết vận tải hàng theo như đúng tiến độCước phí vận tải rẻ, tuyên chiến và cạnh tranh nhất thị trường
Cung cấp cho hợp đồng vận tải hàng đưa ra tiết, biên nhận hàng hóa rõ ràng, uy tín
Hàng hóa được bảo đảm an toàn, nguyên đai nguyên kiện.

Ratraco
Solutions Logistics dìm vận tải những loại sản phẩm trên con đường đường sắt bắc vào nam như:

Vận tải hàng nông sản như: gạo, lúa, lạc, dưa hấu, thanh long, nho, ngô (bắp), bột mỳ, rau củ quả tươi,…Vận tải hàng vật liệu xây dựng như: xi măng, ống nước, gạch, cát, đá, sắt thép, thạch cao, đồ nội thất,…Vận tải hàng khôn cùng trường, khôn cùng trọng, hàng nặng
Vận mua cây giống, nhỏ giống
Quăng những loại: than, boxit, sắt, vôi,…Vận tải động vật sống: trâu, bò, lợn, gà, chim, đà điểu, chó, mèo,…Vận tải hàng sản xuất công nghiệp: dệt vải, bao bì, thức ăn gia súc, máy móc thiết bị,…Vận một vài loại hàng sệt biệt: tiến thưởng biếu, hóa chất, hiện tượng thí nghiệm, huyết thanh, gốm sứ, thủy tinh,…

Như vậy là Danh sách các ga đường sắt Việt nam đã được Ratraco Solutions cập nhật nhanh chóng, chi tiết và đầy đủ nhất đến quý khách hàng tham khảo để chủ động rộng trong lịch trình, kế hoạch gửi hàng từ Bắc vào phái mạnh (và ngược lại). Đặc biệt, một số ga như ga Sóng Thần, ga Trảng Bom, ga Đông Anh, ga đường sắt Sài Gòn, ga đường sắt Đà Nẵng và những ga thuyên chuyến, nối liền khác đều đóng một vai trò quan lại trọng trong ngành vận tải đường sắt Việt Nam.

Thế nên, nếu Doanh nghiệp hay 1-1 vị kinh doanh trong nước bất kỳ vẫn muốn lựa chọn một Dịch vụ vận tải hàng trọn gói bằng tàu hỏa CHUYÊN NGHIỆP GIÁ RẺ CHẤT LƯỢNG, vui lòng liên hệ với phía đối chọi vị Ratraco
Solutions Logistics chúng tôi để được tư vấn, giải đáp tận tình, cặn kẽ nhất về lộ trình chuyển gửi hàng hóa phái mạnh Bắc nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *